Maggie Wood

Familietherapeut | Systeemtherapeut

Jij bent de ster in jouw verhaal!

Know all the theories, master all the techniques, but as you touch a human soul be just another human soul.
C.G. Jung

Sessie bij Magsterwood

Therapeut

Individueel therapeut

Als individu ben je o.a een product van alles wat je meegekregen hebt (of niet) van je familie, uit je eigen ervaringen, life events en context.

Wanneer je besluit om in gesprek te gaan met iemand. Iemand uit je netwerk of een professional, ben je vaak al op verschillende manier ter rade gegaan bij jezelf.

Hetgeen dat speelt waar je tegen aanloopt lijkt je meestal te stagneren en keert steeds weer terug.

Je komt dit tegen in relatie tot jezelf, een ander en/of gebeurtenissen.

Wat heb je van thuis meegekregen (of niet) hoe hiermee om te gaan. Wat heb je zelf in huis en zelf ontwikkeld om hiermee om te gaan. Hobbels horen er nou eenmaal bij.

De (veer) kracht zit in jezelf. Mijn ding is om samen met jou jezelf weer in je eigen kracht te zetten. Om je weer de ster te maken in je eigen verhaal.

tekening van een therapie sessie

Familie therapeut

Families zijn gericht op het collectief of het individu, hebben geschiedenis, veel verhalen, soms geheimen, enorme kennis, wijsheden en overtuigingen, krachten, rituelen, tradities en nog veel meer waar vanuit we wortelen.

We nemen dit bewust en onbewust mee. Vaak generaties lang.

Eigen ervaringen in de context van hier en nu, in de samenleving en hoe we ons verhouden tot gebeurtenissen kunnen soms ontregelen.

Vaak is het een persoon uit de familie diens gedrag/actie nodig is zodat er familiecodes worden aangepast, intergenerationele heling kan ontstaan.

Voor een individu uit deze familie of meer ten behoeve van de familie continuïteit.

Dit heeft meestal een reden. Wat speelt er. Zijn er patronen en thema's die zich nu voordoen? Waar zit het zelfoplossend en zelfhelende vermogen van het de families.

Deze kennis is vaak al in de familie. Intergenerationeel. Intergenerationeel is er overdracht en soms ook trauma.

Mijn ding is om samen met de familie de krachten, wijsheden, het zelfhelend vermogen aan te boren voor waar het nodig is.

Opleider

Foto van Maggie Wood Foto van een opleiding gegeven door Maggie Wood

Supervisor Systeemtherapeuten

In de opleiding Systeemtherapie is het volgen van 3 supervisietrajecten een must.

Als geregistreerd opleider voor het NVRG verwelkom ik je graag als collega tot ons vakgebied en ben graag onderdeel van je opleiding tot systeemtherapeut of systeemtherapeutisch werker.

Ook als je al bent opgeleid tot systeemtherapeut of systemisch werker en nog nieuwsgierig bent naar een ander invalshoek kan ik je bij je praktische vraagstukken in je casussen begeleiden. De persoon van de therapeut (io) wordt daarin meegenomen

Mijn kennis en passie ligt op het gebied van:

  • De Contextuele, Strategische en Structurele systeemtherapeutische stromingen.
  • Intergenerationele overdracht en trauma's.
  • Ouder-kindrelaties
  • Het individu in relatie tot de context.
  • Transculturele en interculturele systeemtherapie.

Workshops en Consultaties in Systemisch Werken

In de hulpverlening wordt het belang van systemisch werken steeds meer gezien.

Een omslag maken van jarenlange individuele scholing en werkwijze naar een breder beeld krijgen in de context en systeem van het individu kan een opgave zijn.

Als je als team het lef hebt om deze omslag aan te gaan dan wil ik je daarbij graag in begeleiden. Het kan al vanaf waar je als team staat voor deze uitdaging.

  • Als kennismaking van systemisch werken.
    In het proces van omdenken naar het systemisch werken.
    Ter consultatie in jullie nieuwe ingeslagen koers en werkwijze.

Trainingen Beschermjassen

Beschermjassen is een cultuursensitief systemisch werkmodel ontwikkeld door Kitlyn Tjin A Die.

Via Bureau Beschermjassen geef ik trainingen in dit werkmodel. Voor meer informatie hierover wijs ik naar www.beschermjassen.nl.

Magsterwood on the Blog


ZACHTE ROTS

Mama is liefde. Onvoorwaardelijk. Onbevooroordeeld. Geboren in Suriname met Europese Joodse roots en een mix wat nog in onderzoek is.

Maggie Wood

Therapeut

Mijn Verhaal

UIT WELK HOUT BEN JIJ GESNEDEN?

Matriarch! Het epicentrum van mijn familie. De bron van wijsheid, rust, kracht, zijn, liefde zonder dominante aanwezigheid. De moeder van mijn moeder. Geboren in Suriname in 1922 uit Zeeuwse en Amsterdamse ouders.

Maggie Wood

Therapeut

Mijn Verhaal

...lees meer